რატომ აშშ ბანერი

Სერტიფიკატი

მიღებული აქვს 30 ხარისხის სერტიფიცირების სერტიფიკატი უსაფრთხოების წესებისთვის, ასევე მრავალი მართვის სისტემის სერტიფიცირების სერტიფიკატი.

მიღებული აქვს 30 ხარისხის სერტიფიცირების სერტიფიკატი უსაფრთხოების წესებისთვის, ასევე მრავალი მართვის სისტემის სერტიფიცირების სერტიფიკატი.
სერთიფიკატი 12 (2)
სერთიფიკატი 12 (1)